06 408 665 13 info@anadya.nl

Privacyverklaring

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan anadya.nl verstrekt.

Anadya.nl kan volgende persoonsgegevens verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Waarom wij de gegevens nodig hebben

Persoonsgegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en voor het versturen van informatie per email, indien u zich heeft aangemeldt op onze nieuwsbrief.

Hoe lang we de gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Anadya.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Op de website anadya.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren en de gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anadya.nl en zij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De website anadya.nl is eigendom van:

Anadya L. Wouters

info@anadya.nl
+31 (0) 6 408 665 13
Wageningen, Nederland