06 408 665 13 info@anadya.nl
Ceremonies op maat

Liefdevolle woorden en zang

Rituelen en ceremonies geven uiting en betekenis aan bepaalde ervaringen, helpen je het oude los te laten en ruimte te maken voor het nieuwe. Je neemt bewust de tijd om – meestal samen met anderen – stil te staan bij momenten van overgang. Dit kunnen diverse gelegenheden zijn.

In vroeger tijden hadden ceremonies vaak een vast karakter, eigen aan de kerk waarvan je lid was. Tegenwoordig is dat niet zo vanzelfsprekend. Terwijl de behoefte om samen het leven of een afscheid te vieren, er nog wel is.

Ceremonies op maat – in de praktijk

Iedere gelegenheid is uniek. Een ceremonie samenstellen gebeurt in goed overleg. Een ceremonie  kan bestaan uit een opeenvolging van liederen, teksten en/of gedichten en handelingen. Je kunt dan denken aan mantra’s, liederen en teksten uit diverse religieuze stromingen. In een intiem gezelschap of juist een grote kringen van mensen.

Neem voor meer informatie contact op.

“Tijdens een ceremonie wordt het leven geëerd en gevierd.”

 

Bijvoorbeeld:

Een huwelijk of jubileum

Na de geboorte van een kind

Bij sterven, in de laatste fase van het leven of bij afscheid van een dierbare

Om een jubileum te vieren van werk of het afronden van een project

Ceremonie op maat

Ik informeer je graag over de mogelijkheden